Baldone atbalsta jauniešus

baldones-jaunieši

Baldone aug un attīstās. Katras kārtīgas pilsētas attīstībai ir svarīga tieši jaunā paaudze, cilvēki, kas nākotnē veidos mūsu pilsētu skaistāku un sakoptāku. Tāpēc Baldones pilsēta īpašu uzmanību pievērš jauniešu aktivitātēm.

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Baldones jaunieši ir ārkārtīgi aktīvi. Viņiem regulāri tiek dota iespēja parādīt savas biznesa idejas, piedalīties inkubatoros un projektos, meistarklasēs un apmācībās. Par prieku pilsētai, ļoti daudzi jaunieši šīs iespējas izmanto un patiešām attīsta savu biznesu.

Ir iespēja piedalīties arī biznesa ideju konkursā, kur jāiesniedz sava biznesa ideja, noformēta atbilstoši nolikumam. Arī šajā pasākumā vienmēr piedalās ļoti liels skaits jauniešu un idejas ir patiešām kvalitatīvas un labas. Tie, kas netiek līdz finālam ir aicināti piedalīties atkārtoti, jo idejas ir lieliskas, diemžēl tās visas uzreiz piepildīt nav iespējams.

Daudzi jaunieši, kas nesaņem finansējumu savām biznesa idejām, rakstot projektu saprot, ka ideju patiešām vēlas attīstīt un izdara to paši – visu cieņu Baldones aktīvajai jaunatnei.

Jauniešu dome

Baldonē aktīvi darbojas Jauniešu dome.

Jauniešu domes mērķis ir:

  • Veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
  • Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

Jauniešu domes sastāvā darbojas Baldones novada aktīvie jaunieši (jaunietis atbilstoši Jaunatnes likumam no 13-25 gadiem), kuri ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu situāciju novadā.

Brīvprātīgais darbs

Baldones jaunieši aktīvi iesaistās arī brīvprātīgajā darbā.

Kas ir brīvprātīgais darbs?

  •       Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā, vienlaicīgi iegūstot nozīmīgu labumu arī sev;
  •       Iespēja gūt pieredzi savai izaugsmei;
  •       Brīvprātīgais darbs notiek tikai pēc savas brīvas gribas;
  •       Tas nav apmaksāts;
  •       Brīvprātīgais darbs neaizstāj profesionālu un atalgotu darbu;
  •       Lieliska brīvā laika pavadīšanas iespēja – apvienojot patīkamo ar lietderīgo;
  •       Iespēja dibināt jaunus kontaktus un iepazīties ar cilvēkiem ne tikai no visas Latvijas, bet arī ar viesiem no ārvalstīm.

Brīvprātīgajam darbam var pieteikties ik viens interesents izmantojot vietni brīvprātīgie.lv.

Darbs ar jauniešiem Baldones novadā

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi:

1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Pašvaldība darbu ar jaunatni īsteno atbilstoši dažādām jaunatnes politikas jomām.

Baldone – pilsēta izaugsmei

Baldone ar savu izdevīgo atrašanās vietu piesaista ar vien jaunus iedzīvotājus. Līdz ar to parādās arī jaunieši, kuri labprāt iesaistās pilsētas piedāvātajās aktivitātēs. Prieks par tiem, kas nesteidzas uz Rīgu vai ārzemēm tiklīdz kā pabeigta skola. Tie, kas aktīvi darbojas, lieliski papildina savus CV un ar laiku “izaug” par kārtīgiem speciālistiem savā jomā.

Izglītība nav nekāda riepu noliktava. Riepu noliktava (https://www.riepubaze.lv/), kurā vienmuļi guļ gumijas gabali. Izglītība ir īstena māksla – māksla darboties, iesaistīties un organizēt. Baldones jaunieši ir patiesi aktīvi, viņi atbalsta viens otru un aktīvi līdzdarbojas visos pašu veidotajos pasākumos un projektos.

Ja vēlaties iesaistīties – laipni gaidīti pilsētā ar stabiliem nākotnes pamatiem – Baldonē! Gaidām ciemos!