Baldone atbalsta jauniešus

Baldone aug un attīstās. Katras kārtīgas pilsētas attīstībai ir svarīga tieši jaunā paaudze, cilvēki, kas nākotnē veidos mūsu pilsētu skaistāku un sakoptāku. Tāpēc Baldones pilsēta īpašu uzmanību pievērš jauniešu aktivitātēm.

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Baldones jaunieši ir ārkārtīgi aktīvi. Viņiem regulāri tiek dota iespēja parādīt savas biznesa idejas, piedalīties inkubatoros un projektos, meistarklasēs un apmācībās. Par prieku pilsētai, ļoti daudzi jaunieši šīs iespējas izmanto un patiešām attīsta savu biznesu.

Ir iespēja piedalīties arī biznesa ideju konkursā, kur jāiesniedz sava biznesa ideja, noformēta atbilstoši nolikumam. Arī šajā pasākumā vienmēr piedalās ļoti liels skaits jauniešu un idejas ir patiešām kvalitatīvas un labas. Tie, kas netiek līdz finālam ir aicināti piedalīties atkārtoti, jo idejas ir lieliskas, diemžēl tās visas uzreiz piepildīt nav iespējams.

Daudzi jaunieši, kas nesaņem finansējumu savām biznesa idejām, rakstot projektu saprot, ka ideju patiešām vēlas attīstīt un izdara to paši – visu cieņu Baldones aktīvajai jaunatnei.

Jauniešu dome

Baldonē aktīvi darbojas Jauniešu dome.

Jauniešu domes mērķis ir:

  • Veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
  • Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

Jauniešu domes sastāvā darbojas Baldones novada aktīvie jaunieši (jaunietis atbilstoši Jaunatnes likumam no 13-25 gadiem), kuri ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu situāciju novadā.

Brīvprātīgais darbs

Baldones jaunieši aktīvi iesaistās arī brīvprātīgajā darbā.

Kas ir brīvprātīgais darbs?

  •       Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā, vienlaicīgi iegūstot nozīmīgu labumu arī sev;
  •       Iespēja gūt pieredzi savai izaugsmei;
  •       Brīvprātīgais darbs notiek tikai pēc savas brīvas gribas;
  •       Tas nav apmaksāts;
  •       Brīvprātīgais darbs neaizstāj profesionālu un atalgotu darbu;
  •       Lieliska brīvā laika pavadīšanas iespēja – apvienojot patīkamo ar lietderīgo;
  •       Iespēja dibināt jaunus kontaktus un iepazīties ar cilvēkiem ne tikai no visas Latvijas, bet arī ar viesiem no ārvalstīm.

Brīvprātīgajam darbam var pieteikties ik viens interesents izmantojot vietni brīvprātīgie.lv.

Darbs ar jauniešiem Baldones novadā

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi:

1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Pašvaldība darbu ar jaunatni īsteno atbilstoši dažādām jaunatnes politikas jomām.

Baldone – pilsēta izaugsmei

Baldone ar savu izdevīgo atrašanās vietu piesaista ar vien jaunus iedzīvotājus. Līdz ar to parādās arī jaunieši, kuri labprāt iesaistās pilsētas piedāvātajās aktivitātēs. Prieks par tiem, kas nesteidzas uz Rīgu vai ārzemēm tiklīdz kā pabeigta skola. Tie, kas aktīvi darbojas, lieliski papildina savus CV un ar laiku “izaug” par kārtīgiem speciālistiem savā jomā.

Izglītība nav nekāda riepu noliktava. Riepu noliktava (https://www.riepubaze.lv/), kurā vienmuļi guļ gumijas gabali. Izglītība ir īstena māksla – māksla darboties, iesaistīties un organizēt. Baldones jaunieši ir patiesi aktīvi, viņi atbalsta viens otru un aktīvi līdzdarbojas visos pašu veidotajos pasākumos un projektos.

Ja vēlaties iesaistīties – laipni gaidīti pilsētā ar stabiliem nākotnes pamatiem – Baldonē! Gaidām ciemos!

Baldone lepojas: Rihards Snikus

Baldones lepnums, sportists, kas savas spējas parādījis pasaules mērogā, olimpiskajās spēlēs. Īpašs sportists. Vai esat dzirdējuši par Rihardu Snikus?

Kas viņš ir?

Rihards jau kopš bērnības cieš no bērnu cerebrālās triekas, tomēr pat neskatoties uz to, puisis aktīvi nodarbojas ar velosportu un paraolimpisko iejādi, kā arī ikdienā izdzīvo krāsainu sociālo dzīvi. Viņš ir ne tikai sportists, bet arī dīdžejs un lepojas ar savu aktivitāti.

Visspilgtāk puisim atmiņā palikušas Londonas Vasaras Paralimpiskās spēles 2012.gadā, kur sportists ierindojās augstajā 4.vietā. Tomēr izvirzītie mērķi ir augsti, Rihards vēlas kāpt pa savu sasniegumu kāpnēm un negrasās padoties pie kādām neveiksmēm.

Kas ir paralimpiskā iejāde?

Iejāde ir graciozākā jāšanas sporta disciplīna, kas prasa lietu darbu, pacietību un mērķtiecību. Iejādi bieži vien salīdzina ar daiļslidošanu, jo arī iejādē dalībnieki veic konkrētu elementu programmu un sportistu sniegumu vērtē vairāki tiesneši. Iejādē sportisti sacenšas vairākos līmeņos – no vieglākajām pirmās grupas shēmām līdz pašam augstākajam Lielās balvas jeb Grand Prix līmenim.

Par katru izpildīto elementu jātnieks saņem atzīmi, kas tiek pārvērsta procentos. Tiek vērtēts arī kopiespaids, zirga gaitas vieglums, precizitāte, kā arī jātnieka un zirga spēja sadarboties, iejādē jāpanāk tāda zirga un jātnieka harmonija, lai vērotājam no malas nebūtu redzams kādus vadības līdzekļus izmanto jātnieks, jārodas iespaidam, ka zirgs visu dara pats.

Paralimpisks nozīmē, ka sporta veids ir cilvēkiem ar invaliditāti. Arī Olimpiskās spēles ir parastās un paralimpiskās, kur tiek atsevišķi vērtēti šie sportisti. Paralimpiskie sporta veidi Latvijā jau kādu laiku kļuvuši populāri. Mūsu sportistiem ir augsti panākumi, ne tikai Rihardam vien.

Kur trenējas Rihards?

Baldone lepojas ar Jātnieku klubu “Telfas”, kurā trenējas Rihards. Protams, zirgu un jātnieku šeit ir daudz un iespējams doties ciemos ikvienam. Kas zina, varbūt izdosies redzēt pašu Rihardu treniņā un smelties no viņa iedvesmu!

“Atrodamies Baldonē, 30 km no Rīgas. Var ērti piekļūt ar sabiedrisko transportu. Piedāvājam izjādes, treniņus pie sertificēta trenera konkūrā un nedaudz arī iejādē ar labi apmācītiem un pieredzējušiem zirgiem. Specializējamies jāšanas sporta nodarbībās, kuras piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Trenēties iespējams uz labi sagatavota konkūra laukuma, netālu arī skaistas meža takas apvidus izjādēm.”

Baldones pilsēta var vien lepoties un atbalstīt Rihardu un “Telfas” komandu turpmākajos sasniegumos. Tāpat aicinām apmeklēt Jātnieku sporta klubu, lai dotos izjādē ar šo cēlo dzīvnieku – zirgu. Meklējat biznesa dāvanas – atvērtākiem klientiem var uzdāvināt ko saistītu ar zirgiem, jo kas gan ir vēl cēlāks un skaistāks par zirgu.

Gaidīsim jaunus Riharda sasniegumus, bet līdz tam vēlēsim veiksmi treniņos un lai zirgiem daudz auzu un svaigas zāles! Ja dodaties ciemos, neaizmirstiet, ka zirgi novērtēs kādu našķi – ābolu un burkānu. Tiekamies Baldonē!

Darbs Rīgā, dzīve Baldonē

Jau sen visā pasaulē ir izplatīts tāds modelis, ka daļa lielpilsētās strādājošo par savu mājvietu izvēlas kādu nelielu pilsētu, kas atrodas netālu. Tās ir tā saucamās guļampilsētas. Katru dienu cilvēki mēro ceļu uz lielo pilsētu, kur norit darbs, bet vakarā atgriežas mājās. Šajos maršrutos parasti ir izveidota ērta sabiedriskā transpora plūsma, arī infarstruktūra ir atbilstoša noslogojumam.

(more…)

Bedres – pavasara aktualitāte Nr. 1

Ja paskatās, par ko raksta presē, interneta portālos un runā televīzijā, tad jāsaka, ka viens no aktuālākajiem tematiem šajā pavasarī pavisam noteikti ir bedres uz ceļiem un vispār kritiskais ceļu stāvoklis visā Latvijā. Un tam nevar nepiekrist, jo arī Baldones novads nav izņēmums. Lai arī vietām ceļiem nav ne vainas, tomēr cilvēki taču dzīvo visur, ne tikai pie galvenajiem ceļiem. Uz viņu mājām ved mazākas nozīmes ceļi, ceļi ar grants segumu. Un tie pavisam noteikti nav nosaucami par labiem. Bedre pie bedres, jau sen sabrucis asfalta segums, lāpītās bedres, kas jau pēc neilga laika atkal ir izdauzītas. Tas tiešām ir pamatīgs apgrūtinājums un arī negatīvu emociju avots dienu no dienas.
(more…)

Ar sportu Baldonē uz Tu

Lai arī varētu šķist, ka mazie novadi daudzās jomās atpaliek no lielajiem novadiem un pilsētām, tomēr ne vienmēr nauda un apjoms ir izšķirošs. Bieži vien lietas notiek pavisam veiksmīgi arī tad, ja cilvēkiem ir entuziasms, apņēmība, ja tiek realizētas idejas, kas nāk par labu visam novadam. Un viena no šādām jomām ir sports. Baldonē iedzīvotāji ar sportu ir uz Tu, jo šeit tiešām ir ļoti plašas iespējas izkustēties, uzlabot savu veselību un fizisko formu.

Pavasarī sportiskās aktivitātes kļūst īpaši aktuālas, jo jānomaina ne tikai automašīnai ziemas riepas, bet arī savs apģērbs uz plānāku, pavasarīgāku un tādu, kas ķermeņa aprises padara redzamākas. Tas nozīmē, ka vajadzīgs nopietnāks plāns cīņā ar ziemā uzkrātajiem tauciņiem.

Baldones sporta kompleksā tiek iedzīvotājiem piedāvāts ļoti plašs nodarbību un aktivitāšu klāsts. Tas nozīmē, ka katrs var atrast kaut ko savai gaumei un fiziskajai sagatavotībai. Nodarbības ir paredzētas visām vecuma grupām. Jau no pirmsskolas vecuma līdz pat senioriem, jo laba veselība un pašsajūta ir aktuāla ikvienā vecumā. Un vispareizāk to stiprināt ir jau no mazotnes.

Tāpēc vecākiem vajadzētu domāt, ko no piedāvātā nodarbību klāsta izvēlēties saviem bērniem. Un vislabākā motivācija bērniem ir labs piemērs. Ja viņi redz, ka vecāki ir aktīvi un mīl sportot, tad tas iepatiksies arī viņiem. Treniņi Baldones sporta kompleksā notiek darba dienu vakaros, kā arī brīvdienās. Labāk brīvās dienas pavadīt nevis lielveikalā, bet kādās aktīvās nodarbībās, kas sniegs gandarījumu un labu pašsajūtu, uzlādējot ar enerģiju jaunai darba un mācību nedēļai.

ZumbaBaldonē iespējams trenēties dažādās komandu spēlēs – basketbolā, futbolā, regbijā, volejbolā. Tāpat var nodarboties ar vieglatlētiku, vingrošanu un aerobiku. Notiek arī tādas popularitāti iemantojušas aktivitātes kā zumba un joga. Piedāvājums ir gana plašs, lai ikviens novada iedzīvotājs varētu izvēlēties to, kas viņam sagādā prieku.
Bet tiem, kuriem patīk tāpat izkustēties un ne vienmēr ir vēlme doties uz sporta kompleksu, vislabākā iespēja ir paņemt vai noīrēt velosipēdu un doties apskatīt Baldones skaistākās vietas. Pieejamas sakoptas un ainaviskas pastaigu un riteņbraukšanas takas, ko iecienījuši gan nūjotāji, gan riteņbraucēji, gan skrējēji. Tās ir arī labs pastaigu maršruts Baldones ciemiņiem. Vienīgais, kas vēl ir nepieciešams, lai to visu varētu izbaudīt, ir motivācija un griba kustēties.

Pie ārstiem speciālistiem jābrauc uz Rīgu

Doties pie ārstiem nav patīkami, tāpēc pēc iespējas no tā izvairāmies. Un, ja rūpējamies par veselības profilaksi, tad ārstus var arī nevajadzēt apmeklēt. Ja nu vienīgi dažreiz jāaiziet pie ģimenes ārsta.

Bet ne vienmēr ir izvēle, ārsti ir jāapmeklē. Un, ja tas skar bērnu veselību, tad atrunu nav. Tādās nelielās pilsētiņās, kāda ir Baldone un citas, parasti ir ģimenes ārsts, zobārsts un varbūt vēl kāds, bet nav iespējas apmeklēt dažādus speciālistus, kuri pārzina specifiskas medicīnas jomas. Viens no ārstiem, pie kura jādodas daudziem jaundzimušo bērnu vecākiem, ir neirologs. Neirologs veic zīdaiņiem gan profilaktiskas apskates, gan tālāku izmeklēšanu, ja ģimenes ārsts ir novērojis muskuļu tonusu, kādas attīstības problēmas. (more…)

Kas ietekmē mūsu izvēli?

To, ka veselība līdztekus mīlestībai ir viena no svarīgākajām mūsu dzīves pamatvērtībām, neapšaubīs neviens, jo bez veselības mēs nevaram izdarīt praktiski neko. Un Baldonē tāpat kā vairumā citu Latvijas pilsētu, kas neatrodas Rīgas tiešā tuvumā, nemaz nerunājot par lauku apvidiem, veselības jautājumu risināšana allaž ir sāpīgs jautājums. Tiesa, mums ir paveicies, jo Rīga nav ļoti tālu, tomēr atšķirībā no citām Latvijas pilsētām, kas savulaik bijušas rajonu centri, mums nav tādas vienotas ēkas, kur pulcējas visi iespējamie speciālisti. Labākajā gadījumā varam priecāties par ģimenes ārsta un zobārsta pakalpojumiem, bet, ja nepieciešama kāda konkrēta speciālista konsultācija, tad mēs izvēlamies doties pie tiem uz vietām, kur tādi pakalpojumi ir pieejami. Un te ir jautājums – kas nosaka mūsu izvēli par labu kādam ārstam? (more…)

Veselības aprūpe – vai visiem līdzvērtīgi pieejama?

veselībaVeselības aprūpe noteikti ir tas jautājums, kas satrauc visus Latvijas iedzīvotājus, jo katrs taču mēdzam slimot, katrā ģimenē ir kāds maziņš un kāds vecs. Katram var gadīties trauma vai vajadzīga nopietnāka ārstēšana. Par veselības jautājumiem nekad tā īsti nevar būt pārliecināts, jo ne viss ir atkarīgs no pašu rīcības. Tāpēc iedzīvotājiem gribētos paļauties uz to, ka jebkurā situācijā viņi varēs saņemt atbilstošu palīdzību un konsultāciju.

Nebeidzamās veselības sistēmas reformas cilvēkus jau ir nogurdinājušas. Skaidrs, ka pakalpojumi tagad vairāk tiek koncentrēti lielajās apdzīvotajās vietās, novados pakalpojumu klāsts kļūst arvien šaurāks. (more…)

Ja grib attīstīt tūrismu, videi ir liela nozīme

Ikviens novads vēlas piesaistīt vairāk viesu, lai ienestu savu uzņēmēju maciņos vairāk naudas, vairotu savas vietas atpazīstamību. Tūrisms ir būtiska joma ikvienai apdzīvotai vietai. Lai to veiksmīgi attīstītu, ir jādomā par dažādiem aspektiem, pie tiem jāstrādā. Sākumā ir jāapzinās, kas ir tas, kas šai vietai savdabīgs, kurus objektus var padarīt tūristiem pievilcīgus. Tūrisms iet roku rokā ar prasmīgu mārketingu. (more…)

Ne visu vajadzīgo var nopirkt savā dzīvesvietā

Preces un pakalpojumi lielākā vai mazākā mērā ir pieejami ikvienā apdzīvotā vietā, pat nelielos ciemos ir kaut viens veikals. Tikai ir jautājums, vai tajā var atrast tieši to, kas ir nepieciešams? Baldone un daudzas citas nelielas pilsētas noteikti nav tajā sliktākajā situācijā, jo ir pieejami veikali, pakalpojumu sniedzēji, patērētājiem ir izvēles iespējas. Tomēr ne visās nozarēs vienmēr visu nepieciešamo varēs ātri iegādāties. Pārdevējiem nav jēgas turēt preces, kam ir mazs pieprasījums, ja tās pērk ļoti reti. Labāk piedāvāt to, kam ir regulārs pieprasījums. (more…)