Pilsēta bilžu rāmītī

Vārdu „Baldone” var saistīt ar vārdu „baldīt” jeb “stipri sist, notriekt gar zemi”, un Baldone savu vārdu dabūjusi laikposmā no 1100. līdz 1106./1107.gadam. Vai tas liecina, ka Baldone ir stipra pilsēta ar spēcīgiem iedzīvotājiem? Pavisam noteikti!

Ieskatīsimies pilsētas vēsturē:

  •      Baldones teritorija ir apdzīvota jau kopš akmens laikmeta, par ko liecina arheoloģiskie izrakumi.
  •      15. gadsimtā vēstures avotos pirmoreiz minēts Baldones dziednieciskais avots.
  •      Kopš 18. gadsimta beigām Baldone pazīstama kā kūrorts.
  •      1796. gadā Baldonē tiek ierīkota sēravota dziednīca. Kūrorta nozīme gan mazinājās pēc Ķemeru kūrorta atklāšanas 1838. gadā.
  •      Padomju Latvijas laikos Baldones kūrorts bija ļoti populāra atpūtas un ārstniecības vieta visā Padomju Savienībā.
  •      1925. gadā Baldonei piešķīra biezi apdzīvotas vietas statusu, 1950. gadā — strādnieku ciemata (vēlāk pilsētciemata) statusu.
  •      Pilsētas tiesības Baldonei piešķirtas 1991. gadā. No 1949. līdz 1959. gadam Baldone bija Baldones rajona centrs.
  •      2016. gadā Baldonē tika iekļauti vairāki apkārtējie ciemi, tādējādi ievērojami palielināta pilsētas teritorija (līdz 9,51 km2).

Ja Latgali saucam par “zilo ezeru zemi”, Baldoni varam uzslavēt ar savu upju pārbagātību. Novads ir bagāts ar daudzām sīkām upītēm – Milupīte, Kausupe, Sūnupīte, Režupīte, Laurupīte, Plasa, Zites strauts, Melnais strauts u.c.  Lielākā dabas bagātība ir sērūdeni saturoši pazemes ūdeņi, kas virszemē izplūst arī avotu veidā, un Pladu purva ārstnieciskās dūņas. Lauku teritorija ir bagāta purviem – Dūņu purvs, Zāļu purvs, Mežmaļu-Bajāru purvs. Noteikti taču esat dzirdējuši par Baldones dūņām un tik ļoti vērtīgo kosmētiku, ko no tām gatavo.

Kāpēc gribas Baldones pilsētu nosaukt par “pilsētu bilžu rāmītī”? Jo tā ir maza pilsētiņa ar tik ļoti plašu sirdi. Tai ir bagāta vēsturiska bagāža. Pilsētas iedzīvotāji zina viens otru un ir lieliski saliedējušies. Bez tam – Baldone ir latviska pilsēta, kurā nav jāklausās svešas valodas ik uz stūra kā, piemēram, Rīgā, kur drīzāk visi runā krieviski kā latviski – skumji…

Parki, koka galdi un soliņi – viss sakārtots un tīrs, tik daudzas detaļas liecina par pilsētas tīro un dabisko vidi. Atkal jāsaka – tā nav Rīga, kur bail apsēsties uz soliņa, jo tu jau nezini, kas pirms tam tur sēdējis, bezpajumtnieks, utainis vai kāds narkomāns. Mazpilsētas ir daiļas ar to vien, ka tajās nav tik ļoti bail. Nav bail no sliktiem cilvēkiem, kas lielpilsētās uzglūn ik uz stūra. Mazpilsētā tu vari novietot auto pie veikala to neaizslēdzot un zini, ka nekas jau nenotiks. Lielpilsētā novieto auto pie veikala, zem kamerām un atgriežoties auto vai nu nebūs, vai tas būs apzagts vai apskādēts.

Dzīve lielpilsētās vairs sen kā nav modē. Cilvēki beidzot saprot, ka īstā dzīve ir mierīgā vidē nevis troksnī, smakās un mūžīgā skrējienā “pēc miljona”. Nāiet dzīvot uz mazajām pilsētām, palīdziet atjaunot Latvijas lauku reģionus, kuros mierā dus tik daudz vēstures, tik daudz interesantu faktu, īsti apslēptie dārgumi.

Daudzi vecāki vēl šaubās, vai tiešām mazpilsēta ir labākā dzīves telpa viņu bērniem. Kā ar skolām, kā ar sabiedriskām aktivitātēm un nodarbībām? Velti jūs raizējieties, mīļie vecāki. Arī mazpilsētās ir skolas, sabiedriskās aktivitātes un nodarbības. Bez tam, tagad ļoti modē ir e-mācības. E-mācības ir mācību veids, kad iespējams apgūt visu vajadzīgo mācību vielu, bet uz skolu klātienē nedoties. Ļoti daudzi skolnieki lauku reģionos izvēlas e-mācības, lai apvienotu skolu ar darbu vai citām nodarbēm, kas sirdij tuvas.

Tomēr gribas uzslavēt Baldones pilsētu, ja runājam par attālumu no galvaspilsētas vai citām lielām pilsētām. Baldone ir Rīgai kā kaimiņpilsēta, brauciens līdz tai ir īss. Viegla piekļuve gan ar autobusu, gan savu privāto transportu. Tai pat laikā – Baldones iedzīvotājus netraucē skaļas šosejas un nebeidzama auto plūsma, jo ceļi iet gar pilsētu, nevis tai tieši cauri. Ko lai piebilst – infrastruktūra šeit ir attīstīta un apdomāta tāpat kā viss pārējais.

Neesiet slinki, tiecieties izzināt savu tuvāko mazpilsētu vēsturi un kultūru. Necepieties karstās vasarās lielpilsētu dzīvokļos, izvēlieties sakoptu un mierīgu lauku vidi tā vietā!